Председник Србије Томислав Николић је 18 новембра стигао у званичну посету Белорусији. Дочекан је на националном аеродрому Минск, јавља белоруска агенција БЕЛТА.

 

Ïåðåãîâîðû Ëóêàøåíêî è Íèêîëè÷à ïðîøëè â Áåëãðàäå Îôèöèàëüíûå ïåðåãîâîðû Ïðåçèäåíòîâ Áåëàðóñè è Ñåðáèè Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî è Òîìèñëàâà Íèêîëè÷à ïðîøëè â Áåëãðàäå. Íà ñíèìêàõ: Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî è Òîìèñëàâ Íèêîëè÷. Ôîòî Íèêîëàÿ Ïåòðîâà, ÁåëÒÀ.

 

Посета Томислава Николића ће трајати до 20 новембра.

 

Као што се и очекивало, белоруски председник Александар Лукашенко и лидер Србије одржаће разговоре уског и проширеног формата и потписаће заједничку изјаву.

 

Такође, председници ће посетити градилиште експерименталног мултифункционалног комплекса «Минск-Свет» и поставиће временску капсулу.

 

Томислав Николић ће посетити и МТЗ и белоруски народни музеј историје Великог отаџбинског рата.

 

Раније Белорусија и Србија су потписале Меморандум о сарадњи у области војног образовања и науке. Tоком преговора обе стране поново потврдиле свој обострани интерес за даљи развој практичне сарадње у широком спектру области, као што су војно образовање и припрема за учешће у мировним мисијама, обука јединица за специјалне операције, војна медицина и други аспекти од животне важности за војску који ће јој омогућити правилно обављање задатака.

Тагови: ; ; ;