Издавање националних картица ће омогућити финансијску независност руских грађана од страних платних система Visa и MasterCard.

 

–ÓÒÒˡ.  ‡Á‡Ì¸. “ÂÒÚËÓ‚‡ÌË ÛÌË‚Â҇θÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Í‡Ú˚. ”›  - ‰ËÌ˚È Ù‰Â‡Î¸Ì˚È Òڇ̉‡Ú Ë‰ÂÌÚËÙË͇ˆËË „‡Ê‰‡ÌË̇ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌˡ ËÏ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‚ˉ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı, ÏÛÌˈËԇθÌ˚ı Ë ËÌ˚ı ÛÒÎÛ„. ‘ÓÚÓ »“¿–-“¿——/ ¿ÎÂÍÒÂÈ Õ‡Ò˚Ó‚

Банка Русије и Национални систем платних картица саопштили су у уторак, 15. децембра, да је почело издавање првих картица националног платног система „Мир”. Издавање картица ће омогућити финансијску независност руских грађана од страних платних система Visa и MasterCard.

 

Прве банке које су почеле издавање картица „Мир” су Гаспромбанка, МДМ Банка, Московска индустријска банка, Руска национална комерцијална банка, банка „Россия”, Связь-Банк и СМП Банк, преноси „Российская газета”.

 

Помоћу нових картица руски држављани ће моћи да уплаћују и подижу средства преко банкомата, да плаћају робу и услуге у продавницама и преко интернета, као и да врше трансакција између картица.

 

Још 21 банка је почела тестирање картица „Мир” и тај процес ће завршити до краја 2015. године.

Тагови: ; ; ;