Припадници МУП-а Републике Србије у координираној акцији на територији целе Србије, у сарадњи са јавним тужилаштвима и пореском полицијом, ухапсили су 80 особа због постојања основа сумње да су од 2004. године починили више кривичних дела у области финасијског криминала и корупције.

 

20151226183530_344806

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, на конференцији за новинаре, нагласио је да је извршењем кривичних дела причињена материјална штета буџету Републике Србије, аутономној покрајини Војводина, граду Београду, Железари «Смедерево», Дунав Осигурању, Републичкој дирекцији за имовину, Министарству пољопривреде, Агенцији за борбу против корупције и другима од седам милијарди и 800 милиона динара, што је према девизном курсу у тренутку извршења дела више од 100 милиона евра, наводи се у саопштењу МУП-а.

 

Стефановић је указао да је у акцији МУП-а ухапшен и један бивши министар и двојица некадашњих помоћника министра у Влади Србије, више председника општина, како бивших тако и садашњих, бројни директори јавних предузећа, али и неки бизнисмени.

 

Осумњичени С. М. (Слободан Милосављевић — прим. ред) је у својству министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у саизвршилаштву са Д. П. помоћником министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, З. Р. одговорним лицем Регионалног центра Нови Сад, Пореске управе, Ј. К. одговорним лицем Одељења за пореско правне послове Регионалног центра Нови Сад, М. С. одговорним лицем Одељења за пореско правне послове Регионалног центра Нови Сад, И. Р. судским вештаком пољопривредне струке и М. Г. судским вештаком пољопривредне струке, запослених у Заводу за судска вештачења Нови Сад, у помагању од стране З. Ш. одговорног лица привредног друштва «Maxim Co» из Новог Сада, у периоду од 02. 12. 2004. године до 27.06.2008. године, извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја .

 

Осумњичени С. М. донео је одлуку и закључио уговор о замени пољопривредног земљишта са привредним друштвом «Maxim Co» којим је Министарство пољопривреде уступило земљиште у државној својини у градском грађевинском рејону Града Новог Сада на парцели површине од 26 хектара, чија је тржишна вредност 1.054.000.000,00 динара, за земљиште привредног друштва «Maxim Co» из Новог Сада површине 26 хектара, које се налази на 15 парцела у пет катастарских општина ван градског грађевинског рејона Града Новог Сада чија је тржишна вредност 13.612.063,00 динара, што је било супротно Закону о пољопривредном земљишту.

 

Другостепени орган Пореске управе Регионалног центра Нови Сад — З. Р, Ј. К. и М. С, да би прикрили чињеницу да се ради о градском грађевинском земљишту поништили су првостепено решење о преносу апсолутних права Пореске управе — Филијале Нови Сад 1, којим је утврђено да је земљиште које је уступило Министарство пољопривреде градско грађевинско земљиште и решење којим су наложили првостепеном органу да се земљиште процени као пољопривредно, а не као градско грађевинско земљиште, да би осумњичени судски вештаци И. Р. и Г. М. супротно планским документима из 2006. године у свом вештачењу проценили као пољопривредно земљиште, чиме су осумњичени прибавили имовинску корист привредом друштву «Maxim Co» у износу од 1.040.000.000,00 динара, за колико су оштетили имовину Републике Србије.

 

Припадници Минстарства унутрашњих послова због постојања основа сумње да су залоупотребивши службени положај оштетили буџет Републике Србије за 44.426.921,10 динара, ухапсили су осам особа.

Ухапшени су З. М. (Зорана Марковић — прим. ред), бивше одговорно лице Агенције за борбу против корупције, М. И. бивши заменик одговорног лица Републичке дирекције за имовину, С. П.помоћник одговорног лица Републичке дирекције за имовину, руководиоци у Републичкој дирекцији за имовину Љ. М. и З. Ц., и одговорна лица предузећа «Србијапројект» Г. С, И. Ђ и В. Н., који је и одговорно лице предузећа «Лухтон инвест».

 

Постоје основи сумње да је З. М., током 2012. по претходном постигнутом договору са одговорним лицем предузећа «Србијапројект» Г. С. иницирала поступак за закључење Анекса 1. Уговора о купопродаји непокретности у Улици Царице Милице о уношењу валутне девизне клаузуле.

 

Након тога, осумњичена З. Ц. сачинила је предлог наведеног Анекса који је доставила осумњиченој Љ. М, која није обавила контролу наведеног анекса што је била дужна да учини, након чега га је доставила помоћнику одговорног лица Републичке дирекције за имовину С. П., који није обавио надзор над применом прописа, што је био дужан да учини.

 

Анекс уговора закључен је без мишљења Републичког јавног правобранилаштва и без закључка Владе Републике Србије, која је једина надлежна да одлучује о прибављању непокретности у јавну својину.

 

Осумњичени су на овај начин протиправно прибавили имовинску корист предузећу «Србијапројект» и његовим власницима у износу од 44.426.921,10 динара, који представља разлику између исплаћене и првобитно уговорене купопродајне цене, и на тај начин оштетили буџет Републике Србије.

 

У намери да прикрију незаконито порекло имовине осумњичена одговорна лица предузећа «Србијапројект» починили су кривично дело прања новца тако што су од септембра 2013. до маја прошле године обавили пренос имовине, иако су знали да та имовина потиче из кривичног дела.

 

На основу Одлуке о расподели добити коју је донела Скупштина предузећа «Србијапројект» и предузеће «Лухтон инвест» д.о.о., осумњичени Г. С је са рачуна предузећа «Србијапројект» обавио пренос 23.084.807,00 динара на рачун предузећа «Лухтон инвест» д.о.о..

 

Након тога одговорно лице предузећа «Лухтон инвест» В. Н., као стицалац удела и Г. С. као преносилац удела закључили су Уговор о преносу удела и на лични рачун осумњиченог Г. С. исплаћено је 198.000,00 евра.

 

Осумњичена М. Ј. (Мила Јездимировић, бивша Дачићева саветница — прим. ред), бивша генерална директорка компаније «Дунав осигурање», М. Д. бивши директор Финансијске функције и члан Инвестиционог одбора компаније «Дунав осигурање», Р. Т. бивши председник Инвестиционог одбора- тела компаније «Дунав осигурање», С. М. бивши директор филијале компаније «Дунав осигурање» у Нишу и члан Управног одбора компаније «Дунав осигурање, Љ. М. , бивши директор Функције за људске ресурсе и опште послове команије «Дунав осигурање» сумњиче се да су од јануара 2010. до децембра 2012. починили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву.

 

Постоје основи сумње да су по претходно постигнутом заједничком договору, предузимали радње којима су искоришћавањем и прекорачењем својих овлашћења, пласирали средства компаније «Дунав осигурање» у куповину корпоративних обвезница од привредних друштава «М-Б Пеликан», «Vitro group» и «WEG tehnology», од по 60.000.000,00 динара и «Еурополис 011″ од 110.000.000,00 динара.

 

За друштво „Мега пројект», како се сумња, супротно Закону о осигурању, осумњичени су положили наменски депозит, од 130.000,00 евра, као јемство за кредит код „Дунав банке».

 

Постоје основи сумње да су осумњичени били упознати да наведена привредна друштва не испуњавају потребне услове за добијање тих пласмана и да неће извршити своје обавезе према компанији „Дунав осигурање».

 

На тај начин осумњичени су прибавили протиправну имовинску корист предузећима М-Б Пеликан», «Vitro group», «WEG tehnology», «Еурополис 011» и «Мега пројект» од 305.057.236,38 динара, а на штету компаније «Дунав осигурање».

 

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредили су задржавање Д. С. (1966), бившем помоћнику министра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и одговорном лицу »Инђија гас», због постојања основа сумње да је у периоду од 07.08.2007. до 08.02.2008. године извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја.

 

Осумњичени је, решавајући захтеве пољопривредних газдинстава «Винарија Живковић» из Инђије и «WOW Winery» са Палића, који су поднети по Уредби о коришћењу подстицајних средстава за подизање вишегодишњих производних засада са наслоном винове лозе и хмеља за 2007. годину, донео незаконита решења.

 

Наведена пољопривредна газдинства нису испуњавала услове, с обзиром да пољопривредно земљиште за која су остварена подстицајна средства није било регистровано на наведена пољопривредна газдинства у 2007. години, као и то да су захтеви поднети од стране лица која нису била регистрована као носиоци пољопирведног газдинства.

 

Осумњичени је на незаконит начин одобрио бесповратна подстицајна средства пољопривредном газдинству «Винарија Живковић» у износу од 41.070.579,97 милиона динара, а пољопривредном газдинству «WOW Winery» у износу од 77.278.723,14 милиона динара, чиме је прибавио имовинску корист пољопривредним газдинствима у износу од 118.349.303,11 милиона динара, за колико је оштећен буџет Републике Србије.

 

Припадници Министарства унутрашњих послова, у наставку акције на откривању злоупотреба у раду Фонда за капитална улагања АПВ и локалних самоуправа на територији северне покрајине ухапсили су седам особа које се сумњиче за злоупотребе везане за изградњу спортских терена у Дом ученика «Никола Војводић» у Кикинди.

 

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву ухапшени су Ј. Ј., заменик одговорног лица у Дому ученика «Никола Војводић», Д. С. запослени у Управи за капитална улагања АП Војводине и одговорно лице Управног одбора у Дому ученика «Никола Војводић», Р. В. , одговорно лице предузећа «Мирвас» из Бечеја, и Б. Ц.

 

Осумњичени Д. Р., одговорно лице предузећа «Реља Јуниор», И. Т. запослени у Дому ученика «Никола Војводић» и Г. Г. запослена у том дому због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама.

 

Постоје основи сумње да су од септембра 2015. године, приликом изградње спортског терена, који је финансирала Управа за капитална улагања АПВ, осумњичени искористили своје положаје и у поступку јавне набавке, противзаконито фаворизовали понуђаче «Реља јуниор» и «Миравас» и услове конкурсне документације прилагодила пословним потенцијалима поменутих фирми, како би елиминисали друге понуђаче.

 

Са предузећем «Реља јуниор», како се сумња, закључен је уговор о извођењу радова по ценама вишим од тржишних, чиме је Дом ученика «Никола Војводић» оштећен за око 5.000.000 динара.

 

Припадници Министарства унутрашњих послова, по налогу Вишем јавном тужилаштва у Београду ухапсили су пет особа осумњичених да су злоупотребом службеног положаја оштетили буџет Града Београда за 45.400.820,23 динара.

 

Ухапшени су Н. К., бивши секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, С. С., обрађивач предмета, као и одговорна лице предузећа «Србијапројект» Г. С., И. Ђ и Б. Н.

 

Постоје основи сумње да је током 2007. и 2008. године, Г. С., по налогу власника «Србијапројекта», поднео захтев за издавање Решења о употребној дозволи за објекат у Улици Царице Милице, која је у власништву тог предузећа.

 

Након тога, осумњичена С. С. у својству обрађивача предмета сачинила је предлог Решења о употребној дозволи, који је доставила на потпис осумњиченом Н. К., који га је потписао и издао употребну дозволу да је објекат подобан за употребу.

 

Осумњиченима је на основу достављене пројектно-техничке документације, како се сумња, било познато да употребна дозвола одступа од грађевинске дозволе, која је издата на локацијску дозволу у погледу спратности објекта.

 

На тај начин, осумњичени су оснивачима привредног друштва «Србијапројект» прибавили корист која се огледа у праву својине на бесправно саграђеном делу објекта површине 216, 28 метара квадратних, чија је тржишна вредност већа од 1.500.000,00 динара.

 

Власници «Србијапројекта», како се сумња, нису платили накнаду за градско грађевинско земљиште од 45.400.820,23 динара.

 

Припадници Министарства унутрашњих послова, по налогу београдског Вишег јавног тужилаштва ухапсили су шест особа због постаојања основа сумње да су злоупотребивши службени положај оштетили СРЦ «Пионирски град» за 19.375.200,00 динара.

 

Ухапшени су в.д. одговорног лица СРЦ «Пионирски град» М. Л. и С. Ј., чланови Управног одобра тог спорстког цента Б. Л. и Д. Ј , бивши секретар Секретаријата за имовинско правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију П. Ж и лице П. Ж.

 

Постоје основи сумње да су, прекорачењем границе службених овлашћења, у намери да угоститељској радњи «Белвуд» омогуће до три пута нижу цену закупа пословних просторија које су у својини Града Београда, донели одлуку и закључили Уговор о закупу пословних просторија СРЦ «Пионирски град».

 

На основу закљученог уговора угоститељска радња „Белвуд» једина је користила пословни простор у СРЦ «Пионирски град» и плаћала око три пута нижу цену закупа.

 

Припадници Министарства унутрашњих ухапсили су осам особа због постојања основа сумње да су кривичним делом прибавили противправну имовинку корист од 1.757.182.223,73 динара и нанели штету Републици Србији и ТП «Баново брдо» ад Београд од 1.952.232.714,54 динара.

 

Ухапшени су Ј. Ђ. одговорно лице предузећа «WEG tehnology» доо Београд, П.Ф. председник Скупштине ТП «Баново Брдо» ад, одговорно лице «Делта брокер» ад и овлашћеног представника и преговарача у име «Делта Холдинга», Р. С. одговорно лице Центра за аквизиције у оквиру привредног друштва „Делта М», председницa УО «Делта Инвестмента», Београд, А. М. председник УО ТП «Бановo Брдо» а.д. Београд, З. В. одговорно лице и члана УО ТП «Баново Брдо» а.д. Београд, М. М. помоћник руководиоца пројекта у Центру за контролу Агенције за приватизацију Републике Србије, Б. Г. стални судски вештак грађевинске струке и В. М. стални судски вештак хидрограђевинске струке.

 

Они се сумњиче да су у намери прибављања противправне имовинске користи, на основу претходног договора и протокола, од децембра 2007. до фебруара 2011.године, предузимали радње на основу којих је, након приватизације 70 одсто друштвеног капитала ТП «Баново брдо», обављен неоснован упис права коришћења на око 91 хектара градског грађевинског и пољопривредног земљишта у државној својини.

Реч је о грађевинског и пољопривредног земљишта на катастарским општинама у Железнику, Реснику, Баричу и Великој Моштаници.

 

Постоје основи сумње да су и за време трајања уговорне обавезе према Агенцији за приватизацију, предузимали радње које су омогућавале да се по цени нижој од књиговодствене и тржишне, отуђе објекти велике вредности са правом коришћења на земљишту — магацин Дистрибутивног центра у Железнику и објекат -локал у Сремчици.

 

Осумњичени С. Ђ., генерални менаџер Сектора логистике «Железаре Смедерево», Д. М. руководилац Службе комерцијалне логистике — друмски транспорт «Железаре Смедерево» и И. Ж. менаџер цена логистичких услуга «Железаре Смедерево, терете се да су починили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву.

 

Постоје основи сумње да су од јануара 2013. године септембра 2015. године искоришћавањем свог службеног положаја и невршењем своје службене дужности поступали супротно процедурама «Железаре Смедерево» које дефинишу начин рангирања и одабир добављача логистичких услуга за отпрему готовог производа «Железаре Смедерево».

 

Сумња се да су за превоз готових производа на релацији Смедерево-Бар-Смедерево ангажовали привредно друштво «Драговић транспорт» из Смедерева и «SMND Company» из Новог Сада, по уговореној цени од 1.550 евра, иако су њихове цене услуга превоза биле знатно више од цене које је «Железара Смедерево» уговорила и са предузећем «Думако» за 1.309 евра.

 

Поступањем осумњичених «Железари Смедерево» причињена је штета од 89.759 евра.

У наставку акције на откривању злоупотреба у раду Фонда за капитална улагања АП Војводине и локалних самоуправа на територији северне покрајине, због сумње да су
Починили кривична дела злоупотреба службеног положаја и злоупотреба положаја одговорног лица, у вези са изградњом моста на Тиси у Ади, полција је ухапсила пет особа.

 

Ухапшени су И. Ф. бивши председника општине Ада, З. Д., бивши заменик председника општине Ада, Ђ.Х., бивши начелник одељења за комуналне послове у општини Ада, Б. З. председник општине Ада, М. Д. бивши помоћник генералног директора за финансије у «Интер-мост» из Београда.

 

Постоје основи сумње да су И. Ф., З .Д., Ђ. Х. и Б. З., као службена лица у општини Ада од децембра 2016. до јуна 2013., приликом изградње моста на реци Тиса у Ади, 2006. уговорили плаћање изведених радова са ЈП «Путеви Србије», а потом 2009 и са Фондом за капитална улагања АПВ.

 

Осумњичени ЈП «Путеви Србије» нису обавестили да је њихове обавезе финансирања изградње моста преузео Фонд за капитална улагања АПВ, па су изведени радови на изградњи моста, извођачу радова «Интер-мост» АД из Београда, дупло плаћени од стране Фонда за капитална улагања АПВ.

 

Р. М. и М. Д., како се сумња, прикривали су чињеницу да им је за једном изведене радове на изградњи моста плаћено два пута и на тај начин прибавили противправну имовинску корист предузећу «Интер-мост» од око 404.900.000 динара чиме су оштетили буџет аутономне покрајине Војводине.

 

Припадници Министарстава унутрашњих послова због постојања основа сумње да су починили кривично дело примања мита, злоупотреба положаја одговорног лица и неоснованог исказивања износа пореза за повраћај и порески кредит ухапсили су пет особа, а због постаојања основа сумње да су починили кривично дело давања мита кривична биће поднета против још три особе.

 

Ухапшени су А. С., руководилац у Пореској управи Параћин, З. Ш. , одговорно лице предузећа «Фарос Трејд», З.С., одговорно лице књиговодствене агенције «Моб Шоп», Н. П. одговорнло лице предузећа «Брема плус» и «Конто Пју» и Љ. В., одговорно лице предузећа «Табак тренд компани» из Бора.

 

Постоје основи сумње да су симуловане правне послове, осумњичени приказивали као праве, у циљу избегавања плаћања пореских обавеза и остваривања права на повраћај ПДВ-а.

Службено лице пореске управе примало је мито на име издавања Уверења о измиреним пореским обавезама, без евидентирања у званичним евиденцијама Пореске управе у Параћину, за правне субјекте који имају неизмирене пореске обавезе.

 

На тај начин оштетили су буџету Републике Србије за 17.003.541,00 динара.

Због постојања основа сумње да је извршио два кривична дела злоупотреба положаја одговорног лица, припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су Н. П. , бивше одговорно лице предузећа »Енергетика» из Крагујевцу.

 

Постоје основи сумње да је Н.П., од 2010. до 2015. године, као одговорно лице, за потребе предузећа »Енергетика», из рудника Миљевина и Каменград у Републици Српској, набављао угаљ по вишој цени иако је могао да га набави из српских рудника у саставу ЈП ПЕУ «Ресавица» по нижим ценама.

Такође, осумњичени се терети да је од 2011. до 2013. године, непотребно увео као посредника предузеће «Шумадија Сајам», у реализацији превоза угља из рудника Миљевина из Републике Српске чиме је повећао цену превоза са 18 на 20 евра по тони.

 

Укупна материјална штета која је причињена овим делима предузећу »Енергетика» процењује се на најмање 59.000.000,00 динара.

Припадници Министарства унутрашњих послова због постојања основане сумње да је починила кривично дело Фалсификовање у стицају са кривичним делом навођење на оверавање неистинитог садржаја уахпшена је Љ. У., одговорно лице предузећа «Инкубатор центар».

 

Постоје основи сумње да је Љ. У. набавила фалсификовано уверење Универзитета »Ритердам» и употребила га као право, у циљу заснивања радног односа у привредном друштву «Инкубатор центар», чији је оснивач Град Ниш.

На тај начин осумњичена је прибавила противправну имовинску корист од 2.138.502,35 динара.

Због постојања основа сумње да су починили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, ухапшени су М. Г., бивши заменик одговорног лица »Хип азотара» Панчево и В. К., руководилац у том предузећу, док ће кривичном пријавом бити обухваћен и Р. В., привремени заступник капитала »Хип азотара», који налази на издржавању затворске казне.

 

Постоје основи сумње да су привредним друштвима «Makota» из Новог Сада, «Agrar plus» из Ђурђева и «Tantrade» из Београд, осумњичени продали вештачко ђубриво, коју нису адекватно обезбедили и наплатили.

На тај начин «Хип азотара» Панчево оштећена је за 193.847.023,22 динара.

Припадници Министарства унутрашњих послова због постојања основа сумње је као службено лице, починио кривична дела злоупотреба службеног положаја и фалсификовање службене исправе, ухапсили су М.М., тржишног инспектор Одељења тржишне инспекције у Сремској Митровици.

 

Постоје основи сумње да је М. М. у дужем временском периоду у више наврата обављао инспекцијске контроле у малопродајним објектима на територији Општине Инђија, без писмених налога за контролу, или користећи исте налоге за контролу више објеката.

 

Како се сумња, потом је сачињавао записнике о извршеним контролама у које је уносио неистините податке, или није уносио важне податке који се односе на стање затечено у продајним објектима, омогућивши власницима радњи и одговорним лицима у контролисаним привредним друштвима да не сносе законске сакције за учињене преступе.

 

Постоје основи сумње да је осумњичени на тај начин прибавио противправну имовинску корист у износу који прелази 450.000,00 динара.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду су ухапсили и одредили задржавање од 48 часова:

1. Д. Ч. одговорно лице ГО Младеновац
2. Д. Т. одговорно лице ГО Младеновац
3. М. Ц. одговорно лице СКН Младеновац и
4. Ј. М. службено лице у Одељењу за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине, због постојања основа сумње да су у периоду од децембра 2012. до октобра 2013. године, извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја.

 

Осумњичени су имовину ГО Младеновац, више објеката комплекса «Кораћичка бања» пренели у власништво предузећа «Комерц јавор» Ковачевац. На тај начин су оштетили општину Младеновац за износ од 29.458.850 динара, и за исти износ прибавили противправну имовинску корист предузећу «Комерц јавор».

По налогу заменика тужоица за организовани криминал у Београду, полиција је ухапсила:

1. З. Ј.(1971) бивше одговорно лице Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде Републике Србије,
2. Т. П. (1953) члан стручне комисије за замену пољопривредног земљишта,
3. Н. Ј.(1944) запослен у Управи за пољопривредно земљиште,
4. Б. Г.(1954) члан стручне комисије за замену пољопривредног земљишта,
5. З. Ј.(1963) члан стручне комисије за замену пољопривредног земљишта,
6. Д.Т.(1969) члану стручне комисије за замену пољопривредног земљишта,
7. Љ. Ј.(1958) одговорно лице »БД агро»
8. Ђ. О.(1951), већинском акционару »БД агро» , због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја.

 

По претходном договору са Ђ. О, осумњичени Љ. Ј. поднео је допуну захтева за замену пољопривредног земљишта у већ отвореном предмету којим је био задужен и у којем је фактички поступао Н. Ј. иако је знао да је земљиште које ПД »БД агро» накнадно нуди у замену већ било предмет враћања физичким лицима од стране Комисије за повраћај земљишта СО Земун , што је констатовано у потврди РГЗ. Формирана је комисија за замену земљишта наведеног у допуни захтева, где су Т. П, Б. Г, З. Ј, и Д. Т, потписали Записник стручне комисије, који је сачинио Н. Ј, у којем се предметна замена одобрава, иако није прибављен доказ да је општинска комисија за враћање земљишта окончала поступак враћања земљишта бившим власницима.

 

Након тога је З. Ј. донео одлуку Управе за пољопривредно земљиште, којом се одобрава замена земљишта и Уговор о замени, које је сачинио Н. Ј. Осумњичени Т. П. је потписао и оверио предметни уговор пред судом у име и за рачун Управе, иако су наведени осумњичени знали да постоји негативно мишљење РЈП-а на предметни уговор. Он је и сачињен супротно Закону о пољопривредном земљишту, без сагласности Владе Републике Србије и супротно прописаним циљевима замене.

 

Након тога, «БД агро» је уписано као власник земљишта добијеног у замени. Осумњичени су прибавили имовинску корист — пољопривредно земљиште ПД »БД агро»у укупном износу од 932.054.000,00 динара, а на штету Републике Србије.

 

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су и задржали Ж. Ж. (1969) и Б .Д.(1977), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица чиме су оштетили Алфа банку и Војвођанску банку за износ од око 580.000.000,00 динара, а прибавили противправну имовинску корист привредном друштву Беохемија доо Београд.

 

У наставку акције на сузбијању корупције, припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, поднели су кривичну пријаву у редовном поступку против три особе због постојања основа сумње да су у саизвршилаштву извршиле кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.

 

Осумњичени су у периоду од 29.11.2013. године до 10.02.2015.године у намери прибављања противправне имовинске користи за себе и друге, извршили безготовинска авансна плаћања на текући рачун привредног субјеката «VU & МА» након чега су новчана средства подигнута у готовини од стране осумњиченог и уз одбитак провизије, у готовом враћена другој осумњиченој , а затим је по њеном налогу сачињавана пословна и рачуноводствена документација са неистинитим садржајем којом је симулован пословни однос између предузећа «RIGHT» и привредног субјеката „VU & МА» о наводно извршеним услугама.

 

На тај начин, на штету имовине предузећа и већинског власника предузећа „RIGHT», осумњичени су прибавили противправну имовинску корист за себе у износу од око 5.728.660,00 динара.

 

Припадници МУП-а, по налогу Трећег основог јавног тужилаштва у Београду, у редовном поступку поднели су кривичну пријаву против службеника за обављање административних послова катастра непокретности у Републичком геодетском заводу, због постојања основа сумње да је извршила кривично дело несавестан рад у служби.

 

Oсумњичена је у временском периоду од 25.08.2008. године до 25.09.2008. године, кршењем Закона о државном премеру и катастру и упису права на непокретностима, несавесно поступала у вршењу службе, приликом решавања по Захтеву за укњижбу корисништва над земљиштем предузећа «NBGP Properties» Београд, повезаном правном лицу, које послује у систему «Делте», које се налазило на катастарској општини Нови Београд, а које је проистекло на основу Уговора о продаји дела имовине методом јавног тендера закљученог између Агенције за приватизацију и ДП «Интернационал ЦГ» са једне стране и привредног друштва «NBGP Properties» са друге стране.

 

Осумњичена је сачинила решење којим је омогућено наведеном привредном друштву да противправно стекнe право коришћења над земљиштем, чија се вредност процењује на износ од 1.646.198.000,00 динара, а на штету субјекта приватизације ( Интернационал ЦГ) и буџета Републике Србије.

 

У наставку акције на откривању злоупотреба у Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АПВ, припадници МУП-а у Новом Саду и Кикинди, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, након извршених провера навода више кривичних пријава у којима се указује на злоупотребе у Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој АПВ приликом доделе средстава за суфинансирање погона за примену нових технологија у АПВ, у редовном поступку, поднели су 20 кривичних пријава против 22 одговорних лица 20 привредних друштава, корисника подстицајних средстава Секретаријата, због постојања основа сумње да су у периоду од 2006. до 2012. године извршили кривична дела злоупотреба овлашћења у привреди и злоупотреба положаја одговорног лица. Осумњичени су поверена средства искористили супротно намени за коју су дата, нису покренули производњу и нису извршили поврат средстава кроз донације у роби.

 

На тај начин је причињена штета буџету Аутономне покрајине Војводине у износу од 436.023.194,72 динара.

Припадници Мнистарства унутрашњих послова у Нишу, поднeли су кривичну пријаву у редовном поступку Основном јавном тужилаштву у Нишу против једне особе због постојања основа сумње да је извршила кривично дело трговина утицајем.

 

Осумњичена је захтевала и примила новац у износу од 200 евра од лица из Ниша као награду за то што је утицала на сина одговорног лица ЈКП »Наисус» Ниш, да две особе запосли по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је за њихов пријем у стални радни однос осумњичена захтевала још 2.000 евра, односно по 1.000 евра за свако лице.

 

Полиција у Нишу, у сарадњи са Пореском полицијом, поднела је кривичну пријаву у редовном поступку Основном јавном тужилаштву у Нишу против седам особа због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска утаја.

 

Осумњичени су у периоду од 25.05.2012. до 04.03.2013. године подизали готовину са рачуна својих привредних друштава, новац искористили за откуп секундарних сировина од физичких лица без плаћања пореза на остале приходе, чиме је избегнут обрачун и плаћање јавних прихода у износу од 24.283.921,00 динара, за који је оштећен буџет Републике Србије.

 

Припадници МУП-а у Ваљеву поднели су Oсновном јавном тужилаштву у Ваљеву кривичну пријаву против С. П. и Ј. Г. бивша одговорна лица ЈКП «Видрак» Ваљево, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја.

 

Осумњичени су, у периоду од априла 2012. године до августа 2014. године издали налоге за унос више возила власништво физичких лица у систем за евидентирање Универзалне паркинг карте ЈКП «Видрак Ваљево». Тако су им омогућили неограничено коришћење паркинга у свим зонама у Ваљеву, супротно одлуци о јавним паркиралиштима Града Ваљева. ЈКП «Видрак» причињена је материјална штета у износу од 650.000,00 динара.

 

Припадници МУП-а у Зајечару поднели су кривичну пријаву у редовном поступку Основном јавном тужилаштву у Зајечару против четири лица због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба монополистичког положаја.

 

Осумњичени је као одговорно лице у својству в. д. директора ЈКП «Хигијена» Зајечар подстрекао друге осумњичене да у својству чланова Надзорног одбора ЈКП «Хигијена» усвоје његов предлог и донесу одлуку о усвајању ценовника за комерцијалне погребне услуге што је у супротности са Законом о облигационим односима.

 

На тај начин су довели у повлашћени положај на тржишту ЈКП «Хигијену» Зајечар на коју се ценовник није примењивао у односу на друга предузећа која се баве истом делатношћу, чиме је ЈКП Хигијена остварила имовинску корист у износу од 257.548 динара.

 

У својству одговорног лица ЈКП «Хигијена» Зајечар осумњичени је извршио и кривично дело злоупотреба положаја службеног лица тако што је запослио супругу на неодређено време у ЈКП «Хигијена» што је у супротности са одредбама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, иако у наведеном периоду није била радно ангажована у ЈКП «Хигијена».

 

У склопу акције «Резач», поднете су, у редовном поступку, кривичне пријаве против 39 особа због постојања основа сумње да су у периоду од 2004. године до данас извршили више кривичних дела: несавестан рад у служби, злоупотреба овлашћења у привреди, злоупотреба положаја одговорног лица, примање мита, пореска утаја, злоупотреба службеног положаја, злоупотреба монополистичког положаја.

 

Извршењем наведених кривичних дела причињена је материјална штета буџету Републике Србије, АП Војводине и другим привредним субјектима у укупном износу од преко 2.100.000.000,00 динара.

 

 

Извор: РТС

 

Тагови: