Заменик Врховне Раде Украјине Надежда Савченко написала је  отворено писмо тек изабраном америчком председнику Доналду Трампу, у коме га позива на јачање санкција против Русије.

 

Íàðîäíûé äåïóòàò Íàäåæäà Ñàâ÷åíêî âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÓÍÈÀÍ, â Êèåâå, 2 àâãóñòà 2016 ã. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Савченко  је честитала  «избор америчког  народа, » уз напомену да  «у свету постоји народ као што је  украјински, који је са толико пажње посматрао председничке изборе у Сједињеним Америчким Државама.»

 

«Апелујем на вас да одржите, па чак и да ојачате санкције против Русије јер ова земља само разуме силу и одлучност. Такође тражим од вас да пружите дипломатску, техничку и војну подршку  Украјини, » — написала је она.

 

На крају отвореног писма Савченко је приметила да Трамп «има све могућности да спречи трећи светски рат.»

 

 «Била бих вам веома захвална на одговору, који би био објашњење украјинском народу и целом свету о корацима будућег председника САД, које ће предузети у вези горућих питања и проблема  ,“ додала је Савченко.

Тагови: ; ; ;