Ништавим се сматра и решење Среског суда у Мионици од 11. септембра 1946. којим је Калабићу конфискована непокретна имовина

Никола Калабић

Виши суд у Ваљеву, судија др Драган Обрадовић, донео је решење којим је усвојен захтев за рехабилитацију Николе Калабића, некадашњег команданта Горске гарде Југословенске војске у отаџбини, сазнајемо незванично.

Решењем о рехабилитацији суд је утврдио да се од тренутка доношења ништавим сматра седам одлука Државне комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача током Другог светског рата, донетих од марта до септембра 1945, као и четири одлуке Земаљске комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача током Другог светског рата донете од априла до октобра 1945. које се односе на Николу Калабића.

Ништавим се сматра и решење Среског суда у Мионици од 11. септембра 1946. којим је Калабићу конфискована непокретна имовина. Ништаве су и све правне последице ових одлука, констатовано је у решењу Вишег суда у Ваљеву и наведено да се рехабилитовано лице, Никола Калабић, сматра неосуђиваним.

Решење о рехабилитацији носи датум 27. април 2017. и урађено је на 36 куцаних страна.

Захтев за рехабилитацију је пре пет година поднела Калабићева унука Ваљевка Весна Драгојевић која је током овог поступка вратила породично презиме и сада се презива Калабић.

Решење о рехабилитацији Николе Калабића је првостепено, против њега се може изјавити жалба Апелационом суду у Београду у року од 30 дана.

 

Аутор: Слободан Ћирић
Извор: «Политика«

Тагови: ; ;