Министарство грађевинарства Србије је данас доделило грађевинску дозволу Општини Чајетина као инвеститору за прву фазу изградње жичаре с кабинама (гондолама) «Златибор–Торник» чија је предрачунска вредност 200 милиона динара, саопштила је та општина.

Радови, како се наводи у одлуци Министарства, обухватају изградњу крајње станице Торник с пратећим објектима.

У одлуци је наведено и да грађевинска дозвола престаје да важи ако радови не почну у року од две године од дана правноснажности решења.

На основу те одлуке инвеститор се обавезује да пре издавања употребне дозволе изврши спајање набројаних земљишних катастарских парцела у грађевинску парцелу, и да осам дана пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Инвеститор се обавезује да обезбеди стручни надзор изградње, наводи се у решењу и додаје да се за радове не обрачунава допринос за уређење грађевинског земљишта.

Ово решење је, како је наведено, коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одлуку је донело решавајући по захтеву инвеститора Општине Чајетина, по овлашћењу ЈП «Голд гондола Златибор», за издавање грађевинске дозволе за фазну изградњу жичаре «Златибор–Торник», на територији Општине Чајетина.

Општина и Министарство су се месецима јавно, оштро и политички, а њихови челници и лично спорили око намере Општине да изгради жичару и око статуса земљишта на којем би била, а Општина је у два наврата «радним акцијама» самовољно почињала изградњу, и у Београду је приредила демонстрације против става Министарства.

 

Бета/РТС

Тагови: ; ;