Дипломате под лупом државног ревизора , али и Специјалног тужилаштва Црне Горе: Понашали се лагодно, кршећи законе и прописе земље коју представљају

Према извештају државне ревизорске институције која је дала условно мишљење на правилности материјално-финансијског пословања дипломатских представништава Црне Горе у Русији, Србији и Белгији и сталних мисија при ЕУ и НАТО за 2016. годину, произилази да се црногорске дипломате живеле лагодно, кршећи законе и прописе земље коју представљају.

Да подсетимо, у амбасади у Москви амбасадори су били Зоран Јоцовић и Игор Јововић, у Србији Бранислав Мићуновић, у Бриселу Владимир Радуловић, у генералном конзулату у Србији Милорад Канкараш, у Мисији при ЕУ Иван Лековић и Горан Саркић, а у НАТО Драгана Радуловић. у Извештају ДРИ се, између осталог, наводи да су кршили законе и уредбе о државној имовини, о административним таксама, о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и других примања, о начину вођења евиденције покретних и непокретних ствари и о попису ствари у државној својини»

Из извештаја грађани су сазнали да су по одлуци Владе у Бриселу купљене две зграде за 5,6 милиона евра у чије је опремање уложено 213.935 евра. Упркос томе једна зврји празна!

— Дипломатска представништва нису благовремено достављала Министарству извештаје о оствареним приходима и утрошеним средствима са пратећом документацијом. Нису достављали ни месечне предлоге захтева за потрошњу у предвиђеном року, а Генерални конзулат у Србији и Стална мисија при ЕУ ни предлоге буџета за 2016. Ревизијом је такође утврђено да амбасаде у Русији и Србији нису уплаћивале део конзуларних прихода у прописаном року на наменски рачун, наводи се у извештају, као и то да амбасада и конзулат у Србији и у Русији не праве евиденцију благајничких трансакција за конзуларне приходе кроз дневник благајне.

Генерални конзулат у Србији није отворио жиро рачун за уплату конзуларних прихода, што је био дужан. Амбасада у Москви није презентовала доказ да је приликом доласка новог шефа представништва извршена примопредаја резиденције стана како је то прописано.

МУГОША

Амбасадор Црне Горе у Словенији Миомир Мугоша биће опозван због испуњавања услова за пензионисање.

Дугогодишње свемоћни градоначелник Подгорице саслушаван је пре непуну годину у Специјалном тужилаштву у својству грађанина у поступцима који се воде против неких ивеститора због сумње да су оштетили државни буџет.

Тагови: ; ;