Црногорски ватрогасци без дневница и редовних плата!

Црногорски ватрогасци награђени за даноноћну пожртвованост у тој бранши, али остали бројни проблеми; Нема пара за прековремене радне сате, док зараде од 250 до 400 евра касне неколико месеци.

Председник Струковног одбора ватрогасаца спасилаца Црне Горе Ратко Пејовић упозорио је јуче на бројне проблеме који владају у овој области. Он се у име својих колега захвалио Влади Црне Горе која је наградила ватрогасце спасиоце, али је и скренуо пажњу да овај стимуланс доживљавају као краткорочан, а не никако у правцу решавања многобројних проблема.

Данас, када су ватрогасци спасиоци добили награде, желимо да скренемо пажњу доносиоцима одлука на локалном и државном нивоу да људи који су у претходном периоду даноноћно били на терену или су били као испомоћ колегама у другим општинама нису добили све принадлежности које им по закону следују – дневнице за прековремене радне сате – истакао је Ратко Пејовић.

Он је подсетио да су просечне зараде ватрогасаца спасилаца у Црној Гори нереално мале у односу на опасности и напоре које улажу у обављању свакодневних задатака и послова, и крећу се од 250 до 400 евра.

Ватрогасцима спасиоцима у Црној Гори плате касне и по неколико месеци, неуједначене су и разликују се од града до града. Такође, ватрогасци не поседују личну заштитну опрему, а колективна опрема са којом раде је стара и по неколико деценија. У појединим општинама не ради довољан и оптималан број запослених. Ватрогасце злоупотребљавају поједини руководиоци служби, који имају подршку председника општине, па поред послова који су им прописани законом, перу коловозе после саобраћајних удеса, заливају паркове, обављају ветеринарске и портирске послове – казао је Пејовић.

Он је напоменуо да је Струковни одбор ватрогасаца спасилаца недавно упутио допис премијеру и министру унутрашњих послова са захтевом за увећање зарада кроз повећање коефицијента сложености послова.

Свесни смо процедуре и потребе усаглашавања са Законом о зарадама запослених у јавном сектору у који би се ово занимање имплементирало. Садашња ситуација је таква да су ватрогасци третирани као намештеници, у најбољем случају као виши референти – казао је Пејовић.

Вечерње новости