Лидери Европске уније и земаља чланица ЕУ, у консултацији са партнерима са Западног Балкана, усвојили су у Софији Декларацију у 17 тачака. Усвојен је и Анекс декларације који се односи на јачање веза и сарадње између ЕУ и Западног Балкана.

 

 

У Анексу Декларацији истиче се да је Софијска приоритетна агенда јачање подршке владавини права и добром управљању. У Анексу се наводи:

– Побољшати подршку реформи правосуђа и напорима за борбу против корупције и организованог криминала, укључујући изградњу капацитета за превенцију корупције;

– Проширити саветодавну мисију владавине права уз повећану подршку држава чланица и из ЕУ;

– Побољшати мониторинг реформи кроз систематичније праћење мисија;

– Увести праћење суђења у области озбиљне корупције и организираног криминала;

– Радити на бољем мерењу резултата реформе правосуђа;

– Подржати Западни Балкан кроз Европски фонд за демократију у области независних и плуралистичких медија и цивилног друштва. Јачање ангажмана на подручју безбедности и миграције;

– Повећати заједнички рад на борби против тероризма и спречавању радикализације и насилног екстремизма, у складу са иницијативом Западног Балкана за борбу против тероризма;

– Појачати значајну оперативну сарадњу у борби против међународног организованог криминала у приоритетним областима попут оружја, дрога, кријумчарења миграната и трговине људима;

– Припремити се за обнављање акционог плана за сарадњу на ватреном оружју, како би се решио проблем илегалног оружја и велике количине оружја;

– Повећати подршку изградњи капацитета у области сајбер безбедности и борби против сајбер криминала;

– Појачати сарадњу у области миграција и управљања границама;

–  Даље јачање сарадње између официра за везу (ЕК и Агенције за европске границе и обалске страже), земаља чланица и надлежних органа Западног Балкана;

– Направити Међуресорну Радну групу ЕУ ЈХА коју координира Комисија;

– Продубити и проширити значајну сарадњу и дијалог о заједничкој спољној и безбедносној политици / заједничкој безбедности и одбрамбеној политици;

– Даље развити сарадњу на активностима које се односе на хибридне претње, укључујући јачање стратешке комуникације подржавајући друштвено-економски развој и посебну пажњу према младима;

– Проширити инвестициони оквир Западног Балкана како би се привукла и координирала улагања билатералних донатора и међународних финансијских институција;

– Значајно повећати пружање гаранција инвестиционог оквира Западног Балкана за велики број приватних инвестиција;

– Појачати подршку образовању, посебно покренути пилот пројекат за мобилност у стручном образовању и обуци;

– Двоструки Еразмус и финансирање региона, укључујући и оснивање «Омладинске лабораторије Западног Балкана» у 2018. години, пружајући простор за иновативно креирање политика које ће се бавити потребама младих и решавањем проблема одлива мозгова;

– Проширити обим и домет Регионалне канцеларије за сарадњу са младима и увести програм унутар регионалне мобилности;

– Обезбедити напредак у спровођењу Регионалног економског подручја, укључујући појачавање рада на признавању квалификација и напредак у олакшавању трговине унутар западног Балкана;

– Напредак БиХ и Србије у процесу придруживања Светској трговинској организацији;

– Покренути нови пакет пројеката повезивања (са значајним грантовима из ЕУ) као инвестиционим оквиром Западног Балкана, укључујући подршку Плавом ауто-путу и путу мира (Ниш–Приштина);

– Подржати повећано коришћење могућности у складу са тренутним одредбама Инструмента за повезивање Европе на Западном Балкану;

– Проширити Енергетску унију ЕУ на Западни Балкан, фокусирајући се на енергетску безбедност и диверсификацију извора и добављача, укључујући стратегију на регионалном нивоу за коришћење обновљивих извора, посебно хидроенергије;

– Радити на завршетку регионалног тржишта електричне енергије на Западном Балкану и обезбедити да буде интегрисана на унутрашње тржиште електричне енергије ЕУ, укључујући и иницијативу за централну и југоисточну Европу (ЦЕСЕЦ);

– Даље подржати стварање јединственог регулаторног простора и ефикасног процеса реформе тржишта енергије у складу са Уговором о енергетској заједници;

– Потписати обавезу/меморандум о разумевању о интерконектору за гас Бугарска/Србија;

– Покренути имплементацију Уговора о транспортној заједници и потпуну операцију тог секретаријата;

– Потписати споразум о седишту Транспортне заједнице (Београд)

– Подржати Министарску декларацију о саобраћају из дана ТЕН-Т у Љубљани, укључујући акциони план за приоритетну листу граничних прелаза;

– Подржати нову железничку стратегију која ће Западни Балкан довести у главну мрежу ЕУ и тржиште А дигиталне агенде за Западни Балкан;

– Покренути Дигиталну агенду за Западни Балкан, укључујући мапу пута како би се олакшало смањивање цене роминга;

– Покренути значајан пакет техничке помоћи за идентификацију потенцијалних дигиталних инвестиција (укључујући и широкопојасни) кроз Инвестициони оквир Западног Балкана / Инструмент за претприступну помоћ;

– Подржати борбу против некажњивости кроз подршку Механизму за међународни кривични трибунал и Косову*;

– Специјалистичке коморе, преко Еулекса;

– Отворити прозор у Креативном европском програму ЕУ;

– Промовисати продубљивање веза између цивилних друштава Западног Балкана, између осталог и кроз подршку Фонду за пројекте Западног Балкана;

Ова приоритетна агенда биће спроведена на статусно-неутралан начин и без прејудицирања дискусија о следећим вишегодишњим финансијским оквирима.

 

 

 

РТС/Танјуг

Тагови: ; ;