У Америци су од школараца тражили да се закуну на верност ЛГБТ застави уместо застави земље

У држави Калифорнији, учитељица Цхристина Питзен позвала је ученике да положе заклетву на вјерност ЛГБТ застави, будући да је уклонила америчку заставу из разреда, не одобравајући радње америчких власти у вези са епидемијом Ковид -а.

MOSCOW, RUSSIA – JUNE 25, 2020: The US national flag and an LGBT pride flag on the front facade of the US Embassy in Moscow. Valery Shalifulin/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ôëàã ËÃÁÒ-ñîîáùåñòâà íà çäàíèè ïîñîëüñòâà ÑØÀ. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

Према публикацији, када је један од ученика питао Питзена где да погледа, полажући заклетву на верност америчкој застави, ако сама застава није ту, учитељица је одговорила:

„У нашем разреду имамо заставу на коју се можете заклети.“ У учионици је била једна застава ЛГБТ дугине боје.

Кристина Питзен је уверавала да не приморава школарце да учествују у заклетви верности застави. Ако не желе, можда неће. Управа школе је већ започела ревизију својих радњи.

Њуз Фронт