Селективно историјско памћење

Резолуцију под називом „Борба против глорификације нацизма, неонацизма, расизма, расне дискриминације и ксенофобије”, 8. новембра…