Неодговорност…

Страни фактор, који нам свакодневно говори о европским вредностима има само своје приоритете и ништа…