До­налд Трамп сти­же у Ниш

Не­ка гра­ђа­ни Ни­ша ма­ло па­жљи­ви­је мо­тре на ноћ­но не­бо, при­ме­ти­ће мно­го ви­ше све­тле­ћих обје­ка­та не­го…

12