Црно море умире

Црно море може постати „мртво“ већ кроз 50 година, због акумулираног водоника-сулфида који засићује 90…