Духовни кепеци

Словом, сто хиљада грађана, и бројем 100. 000, није продало душу – потписало је петицију…